Den Druknede Kylling

Kro i Chios, hvor I først mødte Verka.

Den Druknede Kylling

Pathfinder hos Ejnar EjnarH